Всичко, което ви интересува за развода от веща правна кантора в София

lawyer

Семейството е главна единица в обществото и с пораждане на усложнения м/у членовете му стабилността на системата значително се разклаща, а точно това допринася до много на брой проблематични ситуации след себе си. При вариант, че запазването на правносемейните взаимоотношения е абсолютно невъзможно, раздялата е предпочитан избор. Той е в състояние да се осъществи по два метода – по взаимно съгласие или по исков ред.
Наедно с развода следват и редица разнообразни правни въпроси, за чиито широка част от населението не са наясно, а и не е необходимо.

При подобен проблем е необходимо да намерите помощта на сигурна правна кантора в столицата, и ще се запознаете с правните възможности, които притежавате. Повярвайте на отбор от специалисти и доказани адвокати с дългогодишен професионален опит и големи знания в юридическата дисциплина, за да се сдобиете с правилни съвети от правен характер. В допълнение към това, поради деликатността на жегнатите отношения, повечето хора желаят бързо разрешаване на делата за разтрогване на брака и това се превръща в главна задача за всяка адвокатска кантора в София. Бързата консултация от признато добра адвокатска кантора в София е реално от изключително значение в такива случаи.


Адвокатските услуги, които ще получите, са строго съобразени с личните ви условия. В случай, че разтрогването на брака е по съвместно съгласие, адвокат от една добра правна кантора в столицата ще се постарае съгласието да бъде по този начин извършено, че да изпълни вашите искания във връзка с желаните в него интереси за: права над детето/децата, използване на фамилно жилище и фамилно име, както и лични отношения и издръжка.


При развод по исков път вината се разкрива и по точно тази причина непременно се обърнете към правна кантора в столицата, с която да създадете увереност и непрекъсната комуникация, за да разрешите абсолютно всеки юридически спор, с който бихте могли да се сблъскате на делото. Адвокатската кантора ще се отнесе тактично към вашия случаи според дадените факти, ще направи подробен анализ и ще предложи възможно най-добрите решения сред постъпките, които ще предприемете.


Ако персоналните отношения сред партньорите са крайно обтегнати, възползвайте се от процесуалното представителство на вашия адвокат от правната кантора в столицата за ефикасно заразрешаване на диспута.

По-подробна правна информация, може да намерите на https://tml-consult.bg/


Уговорете среща с отличен юрист от адвокатска кантора „Тодор Мангъров“, гр. София и си изяснете абсолютно всички интересуващи ви подробности според действащото в момента законодателство и най-актуалните общи правила.

Регистрация на компания – сигурният старт на вашия бизнес

Registration of foundation

Входирането на данните на компания е важна задача, с каквото се поставят основите за нов правен субект. За тази практика ще е нужно реално да се подхожда с голямо наблюдение, и ще бъдат избягани евентуални бъдещи недоразумения при извършване дейността по предназначение, при нейното нарастване или изменение.


Какъв е редът за регистрация на строителна фирма?


● Подборът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е доста фин момент и отличното знание на предимствата и недостатъците на всяка една от тях е от ключово значение за перспективата на всяка фирма. При входирането на данните на фирма е нужно да бъдат взети предвид годишната отчетност, облагането с данъци, осигуровките и варианта на управление при различните правни извивки и т.н.;
● При регистрацията на фирма трябва да се изготвят множество индивидуални документации, сред които са учредителният акт и протокола (наименованието на тези много важни документи са различни при отделни правни видове), заявления по образец и лиценз или разрешение, ако естеството на дейността го желае по закон;
● Наложително е да се отвори сметка за парични средства за учредителния капитал и да се внесе нужната от законовата разпоредба съставна част от него;
● Точно преди внасянето на документацията за вписването им в ТР е необходимо да се заплати държавна такса;
● Изискуемите от АВ документи е нужно да бъдат попълнени обстойно и да бъдат входирани по надлежния канален ред, защото ако има липси, грешки или неточни факти Агенцията ще откаже вписването. При правилно и красиво писане на документацията вписването в Търговския регистър е бързо (до 3 дни) и безпроблемно. Точно след вписването на фирмата в Агенцията по вписванията данните автоматизирано се препращат в НАП.
Помощ от специалист – ключът към успеха


Опасно е да разчитате напълно на нета като единствен източник на полезна информация за регистрация на фирма, още повече при непълно познаване на закона. Свободно движещите се в онлайн порстранството формуляри и бланки, които е нужен да се попълнят, могат да се окажат остарели, неточни или несъвършенни. Наистина доста трябва да се внимава с “готовите документи” при акта за създаване и протокола, понеже те се явяват “ядрото” на вашето дружество и предстоящата му дейност. Ангажирането на експерт за регистрацията на търговската фирма и заплащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова скъпа дейност. Ще можете да измислите най-правилния вариант за личен избор на правна форма, когато много внимателно се информирате с бъдещите си задължения и права. За Подробна информация посети страницата на фирмата: centara.bg

Екипът, на когото се доверите, ще изработи всички необходими документи и ще се погрижи за правилното им вписване в Търговския Регистър. От вашата личност се иска просто подпис, който би могъл да бъде предоставен и по електронен път чрез преснимане или снимка.
Вписването на търговската фирма е голяма дейност, която изисква точност и професионализъм. За да сте сигурни и спокойни за своята бъдеща активност, не правете компромиси при изграждането на нейните основи.

Три предпоставки да заложите счетоводни услуги, ако сте самоосигуряващо се лице

Как точно да получите ценно време, финанси и намалите усилията, чрез професионалисти в бранша

счетоводно обслужване

В случай, че сте човек, който се самоосигурява, гарантирано неведнъж сте се сблъсквали с дребни или не чак толкова дребни счетоводни проблеми, които вие не сте в състояние да решите самостоятелно. Съвсем реалистично е това да са писане на годишна данъчна декларация, пресмятане на осигурителните вноски и приготвяне на нареждания за плащане за тях, изготвяне и подаване на декларации за приходи от даване под наем и някои други подобни счетоводни услуги. Вероятно може би дори и да сте правили едно от тези декларации веднъж, ви е взело значително ценно време и лишения.

Запълването на такъв модел документи е отговорна мисия, и тя трябва да бъде изготвена професионално, ако не желаете да си създавате повече работа след това. Често в счетоводството са на лице задачи, в които не могат да са решени от човек без опит. Затова най-подходящото адекватно решения е да изберете на професионални услуги за счетоводство. Ето и 3 предпоставки защо да го направите:
Така също ще сте уверени, че вашите документи са изрядни

Изцяло необходимо е повечето самоосигуряващи се лица да имат затруднения с запълването на счетоводни документи. Нормите и нормативната уредба се променят всяка следваща година, а вие не трябва да следите почти всяка корекция, особено когато това не е във вашия собствен квалифициран сектор. Ако работите на редица отделни места на граждански договор, притежавате малък бизнес или имате някакъв друг тип дейност, нуждата от правилни счетоводни услуги със сигурност е значителна.

Икономисвате достатъчно време

Трябва ли да регистрирате фирмата си по ДДС и кога точно? Какво реално ще ви струва реалното и как се извършва този прицес на регистрация?
Имате ли нужното време да проучвате това и още различни детайли? Твърде вероятно – не.
Не е наложително да търсите по форуми, да се допитвате до познати или да прочетете дълги уредби, защото така губите време, а и никога няма да бъдете убедени, че сте прочели правилната информация. Счетоводните услуги бързо и ефективно ще свършат неприятната работа, обвързната с документации и финанси, да е възможно вие да се съсредоточите над различни неща.

Икономисвате нерви

Писането на документации рядко е хубава активност и често е свързана с лоши емоции. Въпросът е защо не си икономисате тази стъпка? Счетоводните занимания много често са нелеки и ако не сте професионалист, то навика на обикновени операции от областта със сигурност ви липсва. И дейност, която би отнела на професионален счетоводител относително доста малко време и трудност, на вас би взела многократно повече. А това най-често допринася до до безмислени нерви и главоболия, които сте в състояние да си спестите много лесно, в случай, че решите да се доверите на правилни услуги за счетоводство.
В случай, че изберете професионални услуги за счетоводство, си осигурявате сигурност, удобство и изрядност. А парите в тези три неща задължително се връщат непрекъснато и бързо, също така почти на момента ще се убедите.

В сайта ще на консултинг комерс може да се намери пълна информация за евтино счетоводно обслужване

Защо прилагането на ментална математика е хубаво?

Навярно знаете за възможностите на децата от Азия да смятат с бързината на компютър, също така без да използват каквато и да било техника и материали. Сигурно сте искали малчуганът ви да бъде до такава степен изключително.

ментална аритметика

Изпълняването на точно тази мечта вече далеч не е толкова трудна, тъй като тези, на първо четене магически способности, е възможно да се придобият след изкарване на изучаване по ментална математика.

Сега някои по-големи центрове за обучение предлагат обучение на деца, срещайки ги с естеството и стъпките за прилагане на ментална математика. Този различен начин притежава и десетки преимущества за образованието в бъдеще на дечицата.

Придобиване на умения за бързо изчисляване наум

Много често при учениците се забелязват затруднения в пресмятането наум, даже когато става въпрос за прости пресмятания. Употребата на математическите типове на ментална математика повишава многократно скоростта и точността, с която е възможно да бъде изчислена конкретна задача ментално.

Достигането до добри резултати естествено е свързано със значителен брой задачи и провеждане на тренировки, за да остане отлично усвоена методиката.

Неминуемо след обучението си по ментална аритметика, детенцето е в състояние да си обрисува сметките за минималното време от няколко секундички, а може и за по-малко от секунда, и реално много бързо да даде отговора в следствие на изваждане, събиране, деление или умножение.

След необходимо дълго обучение – около година, даже и по-малките деца ще са способни да изчисляват изцяло ментално големи четири или пет цифрени числа.

Правилно развитие на мозъка

Традиционното учене по аритметика, през което всички ние сме преминали в училище, развива основно лявото полукълбо на мозъка. Научни изследвания много отдавна са установили, че дясната част на мозъка отговаря за манипулацията на невербалната информация. Това ще рече, че действията с калкулиращи изображения, които създава мозъкът, подсилват развитието на дясното полукълбо, защото то работи със символи и образи.

Изчислителните упражнения, прилагащи се в менталната математика, са насочени в развитието на двете мозъчни полукълба.

Увеличаване постиженията по останалите училищни предмети

Макар и с просто математическо-изчислителна насока, обучението по ментална аритметика подобрява паметта като по този начин засилва концентрирането. След усвояване методиката на иновативния метод, учениците усъвършенстват и резултатите си по останалите предмети в училището, заедно с математиката.

Основните причини се дължат основно в цялостната програма на обучението по умствена аритметика, която подобрява както менталните възприятия, също така и слуховите, зрителните и тактилните възможности на ученикът.

Ако се питате какво е какво е ментална аритметика , посетете сайта на фирмата

Какво реално са камини с ризи от вода?

fireplace

Камини с водни ризи са по-лесни и по-удобни за употреба в съпоставка с другите уреди за отопление с дърва. В действителност, те са по-лесни за поддръжка от другите на нефт, газ или печките на ток. Пелетните печки работят с дървесни пелети, представляващи сгъстен дървен материал, подобен на заешката храна. Ако случайно имате камина вкъщи, то бихте могли да размислите за идеята за купуване на допълнителна водна риза за камината, и така да минете към по-икономичния и екологично предпочитан вариант за греене с дървесен материал. 

Една характерна камина на пелети е снабдена със специален датчик, които смята какъв брой пелети е нужно да са изгорени, според кубатурата на помещението, което се отоплява. По-голяма част камини с пелети с водна риза притежават поне 2 функции за настройване на огъня. Също така притежават индивидуална вентилационна система, разсейваща сформиралият се горещ въздух. Камините с пелети с водна риза са много пестеливи и не зацапват със сажди и прахови отлагания стаята, в което са поставени. Всичко зависи от вида камина на пелети, която искате, те могат да акумулират м/у 10.000 до 60.000 BTU/час (английска единица за топлина). 

Камината на пелети с водна риза обгаря изключително ефективно пелетите и по време на действието на горене се появява съвсем малко по обем дим, това е причината да не ви се налага да вързвате камината към системата за кумини. Газовете, които изгарят минават през малка тръба в стената навън. Пелетните камини са снабдени със специална тръбичка Клас L, изработена от неръждаема стомана отвътре, а от външна е подсилена с цинк или алуминий. Пелетните камини е възможно да бъдат прикрепени към системата с комина, но с тръба, която е с по-малък размер от стандартния, направена от неръждаема стомана. 

Камините с пелети на водна риза се зареждат доста по-рядко в сравнение с останалите отоплителни уреди, отопляващи с дърва. Зареждането с пелети варира от веднъж на денонощие до два пъти за седем дена в зависимост от модела камина на пелети и нуждите ви за отопление. За да заредите камината с пелети, трябва единствено да ги изсипете в бункера на камината, който най-често е с обем между 15 до 58 килограма пелети. Дадената камина притежава специално апаратче, наречено свредел, по този начин се премятат пелетите от контейнера към камерата в камината. 

Цената на камини на пелети с водна риза са в рамките от 700 и 3000лв. Инвестирането в камина с пелети ще ви служи много години. Камините за вграждане с водна риза пестят площ и изграждат усещане за комфорт на жилището. 

Намерете цялата информация: https://parno.eu/brand/146/burnit-by-sunsystem.html

Кухнята – пространство за хранене и хубава комуникация

kitchen

Като всяко едно нещо, по този начин и кухнята е подвластна на голям напредък през последните години. Някога разположените в най-затънтения край на самата сграда кухни са изместени от построените на челен план нови помещения. Тънкият детайл пред дизайнерите е нареждането на сигурни дизайни, завъртяни към трапезарията или пък сливането на кухненското помещение с трапезария или всекидневна. За извършването на вид на кухненско помещение, има дадени подробности, и е желателно да се премислят, като например островна ли ще бъде готварското помещение? Съвременен или по старомоден вид харесвате? Точно какви домакински уреди ще закупите? Вида и силата на светлината? 

– Кухненските плотове
Мрамор, Варовик, Гранит са едни от най-използваните природни строителни материали за плотове за кухня, използвани в наши дни. Ползването на плочки от керамика значително е така разпространено между дизайнерите, тъй като те са приятни и се откриват в огромно цветово разнообразие. Термоплотовете със създадени от човека материали са отличен подбор заради съотношението качество цена, като предоставят и така също наличието за богата цветова палитра. Плотовете от дърво, от масивно дърво, са без съмнение красиви, но липсва твърдост на вода и топлина и точно заради този проблем много рядко се употребяват в готварските помещения. 

– Обзавеждането на кухнята дава тона за цвета на интериорния изглед
Шкафчетата в кухненските помещения са важни за определяне на цялостната цветова визия на интериора в кухненското помещение. Ако случайно сте направили избор за по-светъл вътрешен дизайн, изберете по-светло дърво – явор, дъб, кестен, бреза, бук. 

– Кухнята като огромна стая за семейството
Без значение дали подновявате готварското си помещение или пък купувате чисто нова в изцяло нов апартамент, реално има няколко предимства като пример самия монтаж на островна част да речем, с тях би трябвало да се съобразите. В случай, че решите да съедините кухнята с хола, притежавате добра възможност да го сторите с бар-плот – същевременно удобен и стилен. Може би дори може да разположите печката за готвене точно като частица от бар плота и така също по време за готвенето, е възможно да разговаряте с близките си. 

– Разделете си шкафчетата предварително
Изберете в началото кое чекмедже и шкафче какво реално ще има и какво място ще ви е нужно въобще в кухнята. Възможно е да почнете с уточняването обема на плота в кухнята. Ориентирайте се по кухнята, която сте употребявали досега, определете какво ви е нужно и кое точно е било прекалено. 

– Слагайте домакинските аксесоари на тавана
Създайте мислено разделение измежду различните помещения без да изграждате стени. Модерна поставка за комплект чаши, кухненски ширм или малко шкафче, поставени на тавана са чудесен начин за това. 

– Кухничка – антре
Много специалисти съветват за изборът на кухненско помещение тип коридор или така наречените U-образни кухни. Чудесна, в случай, че марширувате между котлона и мивката.

– Осветлението под шкафчетата
Осветяването стандартно не му се дава голяма грижа при аранжирането на кухненското помещение. Реалността също е, че често с правилна светлина в кухнята, шкафчетата най-често остават затъмнени. С не много добре монтирани луминисцентни или диодни осветителни тела, кухненското помещение би могло да бъде значително по-голямо и уютно. 

Може да продължите: обзавеждане за детска стая

Кои точно са изискванията за избор на официални тоалети

women official dressesВещи ли сте с някои от основните правила, където е желателно да следвате, когато ви предстои избирането на гала тоалет? С липса на съмнение темата ни е отправена за нежния пол, защото точно при женските облекла се предоставят голямо разнообразие, което в някои случаи може да затрудни избора.

Коя е нужно да е първата крачка, когато бихте искали да се информирате с предлаганите гала тоалети? Вероятно предполагате, че главната крачка е нужно да бъде набавянето на достатъчно нужно време за по-дълги обиколки. Истината е напълно различна и тя е, че това действие не е нужно, щом на разположението ви е удобството, което предоставя закупуването във виртуалното пространство. Със сигурност точно този е методът, който ще ви икономиса доста ценно време, тъй като от вас се желае само и единствено да използвате няколко клика на клавиатурата и мишката на лаптопа. Обърнете специално внимание на материалите, с които е направена всяка една рокля, като по въпросният начин ще си изградите максимално ясно възприятие за качеството и.

В случай, че знаете вече къде ще можете да откриете голямото разнообразие от официални тоалети, следва да погрижите и за мечтания от вас модел. Също така, кройката до голяма степен зависи изцяло и от идеята на провежданото тържество. Например, ако случайно сте поканени на сватба, то тогава на 1-во място е необходимо да вземете под внимание през точно какъв сезон ще се проведе тя, и къде. В случай, че ще бъде празненство навън, то в такъв случай ви препоръчваме да се замислите за рокля с дължина до коляното и в нежни светли багри или пък пък с шарен десен. Точно тук неписаното правило сочи, че в абсолютно никакъв случай не бива да изберете бял или пък близък до белия цвят, понеже този е запазеният цвят за булката и не трябва да премествате нужното внимание от нея.

Тържествата на затворено и то тези, където се провеждат през по-студените месеци от годината, принуждават нежните половинки да носят дълга гала рокля. Цветът оставяме на вашият избор, и ще е желателно да разчитате на тъмен такъв. Не изключвайте и наметало, която ще ви е нужна и през по-хладните периоди от годината.

Щом става дума за вид за официална дреха, изберете си сами. Всяка жена знае кои точно са красивите извивки на тялото, които би желала да покаже и именно поради този повод би могла самостоятелно да прецени кой точно е най-добрия модел за нея. Важно е да се спрете на вид рокля, с която се чувствате превъзходно, но също така не е хубаво да забравяте и за удобството.

Как да го омагьосаме?

women dressesТочно това е интересен въпрос, на който доста момичета и дори жени на средна възраст не успяват да дадат отговор.

Сега многообразието от женски дрехи съдейства на дамите да се справят в този конкретен недвусмислен ребус. Женски облекла и аксесоари, дамски панталони, дамски роклички, полички, палта, шлифери, дамски сака и какви ли още не дрехи и елементи се наблюдават в дрешника на всяка тачеща себе си жена. Действително въпросният подбор е в състояние да помогне на представителките на нежния пол да завоюват мислите на един господин и пък да се усетят добре и на своето място.

Ако случайно искате мъжът да ви забележи не се доверявайте на по-дълги женски панталони, които са по-широки. В случай, че зададете въпрос на един господин какво реално би желал между джинси плътно прилепнали по краката и голям панталон, то той определено няма да избере второто. Ако имате възможност залагате на джинси, които ще са по плътно прилепнали. Все пак ако попитаме силната половина какво ще изберат между дънки и много къса пола, то пак коректния отговор ще бъде второто.

Ако искате да привлечете вниманието на господата имайте предвид скромната действителност, че те се възхищават на тялото на жената и ако значително повече от виждат от него, доста по-хубаво и доста по-голям ефект ще имат вашите дрехи върху него.

По този начин примерно трябва да разчитате на женски полички с мини мерки и атрактивни цепки.

От друга страна нека те да не са прекалено агресивни. Представителите на силния пол обожават дамските крачета, ето защо женски поли или пък къси роклички са по-харесвани, още повече през горещите летни дни. Късите панталони също са ексцентрични и ви предлагат възможността да комбинирате различни блузи с тях, туника, както и много различни типове обувки с висок ток или може по-малки.

Когато говорим за обувки, мъжете също така не са равнодушни към тях. Заради дадената причина ако вие сте привърженик на ниските равни обувки, но все пак желаете да заинтригувате мъжете, вие е нужно да изберете обувки на по-високо токче. А те задължително ще са харесани на силния пол.

Друго което е възможно да привлече необходимото внимание към вас са блузките, които са леко отворени. Дадено деколте е възможно да допадне на мъжете, но ако то е твърде дълбоко тогава самата вие ще бъдете за смях и вместо да накарате господата само да се заглеждат във вас в захлас вероятно ще постигнете различен ефект и погрешно впечатление.

Разберете още: https://twiggyshop.bg/twgshp/collections/custom-collection-9

Издава ли дадена чанта за жена нрава на собственичката си?

bags for womenПредполагате ли, че определена чанта за жена дава повече информация за стила и характера на притежателката и? В случая, основно има два типа дами – такива, които се отнасят безотговорно към своята чанта и пълнежа, намиращ се в нея и такива, грижещи се хубаво за предметите, разположени в тяхната дамска чанта, а въпреки това се грижат и за нея и то доста добре!

Според анализатори, всяка дамска чанта притежава индивидуален стил, отражение на онзи, на неговата притежателка. Правенето на този извод е абсолючно нормално като се има предвид, че на пазара има огромно количество дамски чанти, като се продават – отделни модели, вид, предназначение, обем, големина, функционалност и т.н.

Съществуват няколко начини и различни варианти, като по тях ще е възможно да се определи характера на един индивид, а имайки чанта за жена е именно един от вариантите, благодарение на който бихте могли да узнаете доста за жената-собственик на дадената чанта. Всичко това е осъществимо по два варианта. Основният е основавайки се на видимите белези, които отбелязохме вече (визия, модел и т.н.), 2-рия е чрез пълнежа намиращ се в конкретната дамска чанта, в самата и вътрешност.

Нещата може да са подредени, но могат да бъдат и разхвърляни. Фиксирането на общото състояние, намиращи се вещите в конкретната дамска чанта – разхвърляни или подредени, помага за по-лесното изследване на темперамента, на жената-собственик на чантата.

Интересен факт е, че в някои западни държави, при кандидатстване за работа и появяване на интервю, определени шефове имат изискване или най-вероятно практика да изискат от кандидатките за позицията, да разчистят цялото количество, което се намира в дадената дамска торба като на основание на видяното, те решават дали да вземат съответната госпожа или пък не.

Възможно е и да е доста трудно за вярване, но е реалност, че въпросният метод действа положително, не само е ефикасен, но и много добър!

Разбира се това е така, защото в отделните типове дамски чанти, има различен пълнеж. Например, в доста дамски чанти съществуват продукти, купени от кварталния пазар. Различен тип чанти са предназначени за гримове, други единствено за телефон и портмоне (тъй като са малки) а съществуват много дамски чанти, които можете да намерите в небрежен вид, по-конкретно да откриете в нещата хартийки, позлвани салфетки и др. Тоест все дреболии, които показват, че конкретната дама е хаотична.

Точно как се рециклират автомобили за скрап

Някога замисляли ли сте се как точно се рециклират автомобилите, точно през колко процеси минават, какво ще се случва с тях.

Първото нещо малко след като изберете, кой точно да прибере колата ви за скрап е фирмата да ви заплати договорената парична сума, уредите документите за собственост и транспортират автомобила, после се настанява на мястото където ще стартира подготовката и.

scrap cars

Стартира се с главната съставна част от точка на защита – резервоара за горивото. Горивото се източва а след това самия резервоар се премахва. Повода е, че именно там стоят пари от бензин и в случай на искра той може да избухне.

Неминуемо след този етап се отива на другата стъпка. Махане на много други течности от леката кола. Премахва се моторното масло от двигателя, при положение, че то се извлича в специализирани варели и се заделя за отделно преработване. Подобна процедура се използва за антифриза, водата за чистачките и различни течности ако случайно има. Фреона от климатика несъмнено е нужно да е събран с необходимата техника и да не се пуска в атмосферата.

Акумулатора се откача и се пуска за различно рециклиране, съдържа се олово в себе си и някои други химикали като пример електролити. Батериите си имат друга рециклируема процедура.

В следващия етап леката кола се гласи за премахване на елементите с неметално съдържание, които може бързо и лесно да са разкачени и отстранени от купето. В това число гуми, пластмасови брони, стъкла, огледала и много други елементи.

Неминуемо след всичко това колата може да е пресирана. И така се достига по компактен вид за преместване или пък съхраняване. Доста често не се смачкват, а направо се слагат на поточна линия отвеждаща си в една много голяма машина, която ги реже на миниатюрни късчета. Нарича се дробилка, подобно на шредера на работа, като нарязва листите на малки късчета.

Разкъсаната срап, която е получена е комфортна да е разчистена от елементите с неметално съдържание, като това се осъществява най-ефикасно с огромен магнит, като хваща металните части. Във воден резервоар може спокойно да се отдели пластмасата и платовете от алуминия, които са останали.

По този начин в крайна сметка вашия лек автомобил се раздробява и сортира. Крайната скрап е лесна за пренасяне и може да се разнася до разнообразни дестинации по света и у нас или до някой завод, където ще я купят. Именно там тя е отливана и претопявана в други профили, заготовки и ламарини за произвеждани на различни метални изделия.

Намерете още информация: http://www.rovotel.com/top