Защо прилагането на ментална математика е хубаво?

Навярно знаете за възможностите на децата от Азия да смятат с бързината на компютър, също така без да използват каквато и да било техника и материали. Сигурно сте искали малчуганът ви да бъде до такава степен изключително.

ментална аритметика

Изпълняването на точно тази мечта вече далеч не е толкова трудна, тъй като тези, на първо четене магически способности, е възможно да се придобият след изкарване на изучаване по ментална математика.

Сега някои по-големи центрове за обучение предлагат обучение на деца, срещайки ги с естеството и стъпките за прилагане на ментална математика. Този различен начин притежава и десетки преимущества за образованието в бъдеще на дечицата.

Придобиване на умения за бързо изчисляване наум

Много често при учениците се забелязват затруднения в пресмятането наум, даже когато става въпрос за прости пресмятания. Употребата на математическите типове на ментална математика повишава многократно скоростта и точността, с която е възможно да бъде изчислена конкретна задача ментално.

Достигането до добри резултати естествено е свързано със значителен брой задачи и провеждане на тренировки, за да остане отлично усвоена методиката.

Неминуемо след обучението си по ментална аритметика, детенцето е в състояние да си обрисува сметките за минималното време от няколко секундички, а може и за по-малко от секунда, и реално много бързо да даде отговора в следствие на изваждане, събиране, деление или умножение.

След необходимо дълго обучение – около година, даже и по-малките деца ще са способни да изчисляват изцяло ментално големи четири или пет цифрени числа.

Правилно развитие на мозъка

Традиционното учене по аритметика, през което всички ние сме преминали в училище, развива основно лявото полукълбо на мозъка. Научни изследвания много отдавна са установили, че дясната част на мозъка отговаря за манипулацията на невербалната информация. Това ще рече, че действията с калкулиращи изображения, които създава мозъкът, подсилват развитието на дясното полукълбо, защото то работи със символи и образи.

Изчислителните упражнения, прилагащи се в менталната математика, са насочени в развитието на двете мозъчни полукълба.

Увеличаване постиженията по останалите училищни предмети

Макар и с просто математическо-изчислителна насока, обучението по ментална аритметика подобрява паметта като по този начин засилва концентрирането. След усвояване методиката на иновативния метод, учениците усъвършенстват и резултатите си по останалите предмети в училището, заедно с математиката.

Основните причини се дължат основно в цялостната програма на обучението по умствена аритметика, която подобрява както менталните възприятия, също така и слуховите, зрителните и тактилните възможности на ученикът.

Ако се питате какво е какво е ментална аритметика , посетете сайта на фирмата